Een stap verder voor de planontwikkeling Beresteijn

februari 6, 2019

Voortgang planontwikkeling Beresteijn

Afgelopen zes weken heeft de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter visie gelegd. Vanwege de coördinatieregeling (voor de kenners: als bedoeld in artikel 3.3 Wet ruimtelijke ordening) zijn het bestemmingsplan en de ontwerpvergunning tegelijk vrijgegeven voor inspraak. De gemeente is nu bezig met een reactie op de zienswijzen. Deze volgt in de loop van dit voorjaar. Tijdens de ter visielegging is er op 22 januari 2019 een inloopavond geweest voor omwonenden, onder aanwezigheid van wethouder Cramwinckel. Deze inloopavond had een informeel en informatief karakter en diende ter verheldering van de uitwerking van het ingediende plan en het bestemmingsplan, overeenkomstig het startdocument van de gemeente uit januari 2017. De eigenaar en de adviseurs waren ook aanwezig om de plannen toe te lichten, evenals een vertegenwoordiger van de toekomstige exploitant van de zorgresidentie Het Gastenhuis. Ten opzichte van de eerder gehouden inloopavond van maart 2018 zijn er geen substantiële wijzigingen meer doorgevoerd. Op deze avond is er een film vertoond van de huidige situatie en de toekomstige plannen voor Beresteijn. U kunt dit filmpje ook bekijken via Youtube op Vogelvlucht Beresteijn.
Het plan Beresteijn is een combinatie van wonen in kleinschalige appartementengebouwen en een zorgresidentie van Het Gastenhuis. Deze is gekoppeld aan het monumentale landhuis, waarbij het monumentale deel onderdeel wordt van de nieuwe zorgresidentie. De huidige overige opstallen gaan plaatsmaken voor 3 nieuwe appartementengebouwen met een hoogte van 3, 4 en 5 lagen op een half-verdiepte, overdekte stallingsgarage, die de gebouwen op kelderniveau met elkaar verbindt. Het landschap van de parkaanleg loopt als gezamenlijke tuin door over het dek van de garage. Voorts krijgt de parkaanleg rondom een meer open karakter.