Herstel Kruisvijver gereed!

februari 3, 2017

Onlangs zijn de laatste werkzaamheden voor het herstel van de Kruisvijver afgerond: vullen van vijver met de zorgvuldige kruisvormige omlijsting. Binnenkort kunt u zelf vanaf een bankje genieten van de weerspiegeling van de cirkel van oude eiken in het water. Dit is een mooie start van de herontwikkeling van de buitenplaats. Tijdens het uitgraven kwamen de oude contouren van de oorspronkelijke Kruisvijver weer tevoorschijn, zichtbaar in de verkleuringen van de uitgraving. Deze contouren lopen nagenoeg parallel met de huidige nieuw vorm. Maar ook een paaltje van de oude vijver is teruggevonden. Dat stond op slecht 20 cm. van de huidige nieuw vijverrand … Chapeau aan Stichting in Arcadie en Chris Portengen!